Dlaczego mastermind nie dziala

with Brak komentarzy

Dziś zaczniemy dość przewrotnie. Bo czemu pisać o tym, że grupy MasterMind nie działają skoro zajmujemy się ich budowaniem? Właśnie, dlatego, że wiemy, co jest najczęstszym powodem niepowodzeń grup MasterMind. A oto lista punktów zapalnych:

  1. BRAK ZAANGAŻOWANIA

Nie przychodzenie uczestników na kolejne spotkania lub obecność wyłącznie ciałem. Brak wywiązywania się z postawionych sobie zadań.

 

  1. NIEODPOWIEDNIA WIELKOŚĆ

Za mała lub za duża grupa. Zbyt mało ludzi to mało zróżnicowane doświadczenia i perspektywy, obniża dynamikę pracy i wpływa niekorzystnie na proces. Zbyt dużo osób to brak wystarczającej ilości czasu, siły i uważności na prace nad każdym celem podczas jednego spotkania.

 

  1. BRAK KOMUNIKACJI POMIĘDZY SPOTKANIAMI

Spotkania odbywają się cyklicznie w odstępach czasu. Brak możliwości współpracy uczestników poza sesjami, sprawia, że proces jest uboższy a motywacja słabsza.

 

  1. NIEODPOWEDNI MODERATOR GRUPY

Brak osoby odpowiedzialnej za proces, spotkania, organizację.  Zbyt niskie umiejętności moderatora grupy, któremu brakuje doświadczenia w poprowadzeniu grupy. Dbałość o atmosferę zaufania i wsparcia. Nie radzi sobie z trudnymi sytuacjami w grupie i nie jest dla uczestników wsparciem

 

  1. NIEODPOWIEDNIE RELACJE MODERATOR/UCZESTNICY

Brak relacji partnerskiej. Moderator stawia siebie wyżej niż uczestnicy i przyjmuje postawę nauczycielską.

 

  1. NISKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Brak wzięcia odpowiedzialności przez konkretne osoby za organizację spotkań, logistykę, umawianie. Spotkania się rozmywają i tracą na efektywności, co wpływa na poczucie zniechęcenia grupy. A to już równia pochyła do jej końca.

 

  1. BRAK SYSTEMATYCZNOŚCI

Jednym z założeń grupy MasterMind jest praca nad wybranym przez uczestnika celem, wyzwaniem oraz wyznaczonym sobie celem, jaki ma osiągnąć i wykonać do następnego spotkania. Jeżeli spotkania nie odbywają się systematycznie lub zbyt rzadko, uczestnicy mogą utracić entuzjazm i motywację w procesie realizacji swoich celów.

 

  1. NIEDOPASOWANI UCZESTNICY

Zbyt rozległe doświadczenie uczestników grupy, ludzie z różnych „bajek” czy na różnych etapach rozwoju, uniemożliwiające znalezienie wspólnego języka czy uzyskania wspólnych korzyści. Wyważona różnorodność grupy jest wartością.

 

  1. BRAK JASNYCH ZASADY

Brak ustalonych zasad współpracy i możliwości zadbania o siebie poszczególnych uczestników, wpływa niekorzystnie na poziom otwartości i zaangażowani uczestników. Chęć dzielenia się swoimi refleksjami czy pomysłami.

 

 

Już nasza w tym głowa by grupy, które wspieramy, były efektywne. Dbamy o to, żeby ludzie się dogadywali – a jak wiecie z doświadczenia, to wcale nie takie proste 😉 Czuwamy nad   odpowiednim  poziomem zaufania, spójności i wsparcia, by w jak największym stopniu wspierać cele czy wyzwania, z którymi mierzą się uczestnicy naszych grup.  Zależy nam my poszczególni uczestnicy w grupach byli dla siebie inspiracją, źródłem nowych doświadczeń i innym spojrzeniem na daną sytuacje, jednocześnie by ich sytuacja była nam bliska.

Stosując w swojej pracy metodę Action Learning niwelujemy powyższe zagrożenia.

Action Learning, metoda według której prowadzimy spotkania MasterMind, pozwala nam wydobyć to, co najlepsze z grupy i wykorzystać tą siłę do wsparcia celów każdego z jej uczestników.