Akcja

with Brak komentarzy

Akacja i Reakcja, a tak naprawdę Akcja i Edukacja. J

Mowa tu o procesie coachingu grupowego mocno nastawionego na poznawanie, naukę a co jeszcze ważniejsze – na działanie. Action Learning, czyli uczenie się przez działanie, to to dynamiczny i zaplanowany proces zwiększający efektywność naszych działań ukierunkowanych na realizację celów, wyzwań czy zmierzenie się z problemami, które chcemy rozwiązać. Jest to metoda pracy nastawiona na osiąganie konkretnych indywidualnych rezultatów, bardzo mocno skupiona na działaniu.

Metoda, za której skutecznością stoję murem. Sama doświadczyłam jej mocy na własnej skórze a obecnie jestem Coachem Action Learningu, szerząc możliwość doświadczenia jej prze innych.

 

Kilka informacji, co to jest:

Twórca Action Learningu był przekonany o potencjale, jaki w tkwi w nas samych oraz o tym, że często nie zdajemy sobie sprawy z możliwości, jakie w nas drzemią. W połowie XX wieku zebrał to, co najlepsze z coachingu, szkoleń i innych form pracy z grupą. Prof. Reginald Revans, bo o nim mowa, opracował wówczas metodę pracy grupy, przekazując w dużym stopniu odpowiedzialność za to, co się dzieje na sesjach, samym uczestnikom procesu Action Learningu. To metoda nie tylko skuteczna, ale, co ważne, oparta na wzajemnym szacunku, współpracy i wsparciu grupy, w jasno określonych ramach i przejrzystych zasadach. Nasze życie stanowi niewyczerpane źródło możliwości i okazji do uczenia się, więc wykorzystajmy to.

Siłą metody Action Learning  jest grupa ludzi – jej życzliwość, różnorodność i odwaga, wzajemne wsparcie, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz wzajemnie udzielana informacja zwrotna. Action Learning to dodatkowo nauka efektywnej komunikacji.

Pełny proces Action Learningu obejmuje cykl sesji rozłożonych w czasie, odbywających się w odstępach ok. 1 miesiąca i trwający ok. 6 miesięcy. W związku z tym praca uczestników jest działaniem długoterminowym, co jest kluczowe z punktu widzenia zmiany nawyków żywieniowych. A uczestnik ma wsparcie na różnych etapach realizacji swojego celu czy celów.
Nie ma tu miejsca na doradzanie. Jest za to miejsce na zadawanie pytań, poszerzanie perspektywy, refleksję, dzielenie się doświadczeniem, a wszystko w atmosferze pełnej szacunku i wsparcia. Action Learning skupia się na działaniu i wypracowywaniu konkretnych strategii prowadzących do rozwiązania problemu czy osiągnięcia wybranego celu. Uczy odpowiedzialności za własne działania. Co ważne, są to działania, które od razu można wdrażać w życie i pomiędzy sesjami eksperymentować i sprawdzać ich trafność. AL daje możliwość wzbogacenia swojego doświadczenia doświadczeniem innych, podejrzenia innych sposobów działania, różnych dylematów, rozterek, problemów. Co ważne widzimy, że nie tylko my mamy dane wyzwania czy problemy, co jest mocno wyzwalające. Uczestnicy sesji są również dla siebie inspiracją.

 

Metoda Action Learning ma bardzo szerokie zastosowanie, a jej efektywność jest oparta na kilku filarach, niezależnie od obszaru, jakiego dotyczy praca uczestników grupy AL. Są nimi:
• proces – jego struktura, dyscyplina i uporządkowanie zarówno w kontekście pojedynczych sesji, jak i całego cyklu, dający jednocześnie przestrzeń na eksperymentowanie;
• charakter edukacyjny, jaki ma dzielenie się swoim doświadczeniem i zbieraniem wiedzy od innych;
• grupa – życzliwa, wspierająca, bogata swoją różnorodnością, zobowiązująca, dzieląca odpowiedzialność;
• Ja – czyli sam uczestnik, m.in. jego potrzeby i postawa, odpowiedzialność, jaką bierze za własne cele i działania.

 

„Aby nam się chciało chcieć” Marek Aureliusz J

Chcesz doświadczyć czym jest Al. I co może zrobić dla Ciebie – skorzystaj z organizowanych otwartych sesji demo.