Metoda pracy zespołowej, której celem jest m.in. rozwiązywanie problemów, rozwijanie kompetencji oraz wprowadzanie innowacji. Bazuje na sile grupy, wzmacnia poczucie sprawczości i wpływu.

Czego możesz się spodziewać?

  • Intensywnej pracy.
  • Procesu coachingu grupowego ukierunkowanego na realizację konkretnych i indywidualnych celów czy wyzwań.
  • Osiągania konkretnych rezultatów.
  • Mocnego nastawienia na działanie.

 

W trakcie każdej sesji pracujemy nad konkretnym celem każdego uczestnika w ściśle określonej strukturze. Co ważne w ramach proponowanej formy, każdy uczestnik ma okazję pracować nad własnym celem przez określony czas. W tym czasie, jako Coach Action Learningu mocno wspieram każdego uczestnika w osiągnięciu wyznaczonego celu. Wsparcie to jest realizowane w ramach metodologii sesji. Nie ma tu miejsca na doradzanie. Jest za to miejsce na zadawanie pytań otwartych, poszerzanie perspektywy, refleksję, dzielenie się doświadczeniem a wszystko w atmosferze pełnej szacunku i wsparcia.

 

Jako Coach Action Learningu stosuję to doskonałe narzędzie otwartego dialogu i pracy zespołowej, wspierając rozwój zespołów w kierunku ciągłego doskonalenia się i uczenia. Metoda świetnie się sprawdza w ramach transferu wiedzy, wartości i doświadczeń osób. Wpływa na budowanie zaangażowania i poprawy komunikacji w zespołach.

Action Learning wyraźnie różni się od innych metod nauki, szkoleń czy treningów, które koncentrują się na prezentacji wiedzy i umiejętności.

 

 

 
CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ JAK ACTION LEARNING DZIAŁA?
Weź udział w otwartej sesji DEMO lub zaproś mnie do swojej organizacji.

 

 

KONTAKT